Matti Malkamäki Osuuskunta Viexpon Vientilähettiläs 2023

14.12.2023

Matti Malkamäki Osuuskunta Viexpon Vientilähettiläs 2023

Osuuskunta Viexpo on nimennyt Hycamiten hallituksen puheenjohtaja Matti Malkamäen vuoden 2023 vientilähettilääksi.

”Suurella ilolla ja ylpeydellä juhlistamme todellista visionääriä ja suomalaisen liiketoiminnan edelläkävijää – Matti Malkamäkeä Kokkolan Hycamitesta. Tämän vuoden ansioitunut Viexpon vientilähettilään nimityksen saaja on henkilö, joka on paitsi edistänyt vientiä ja kehittänyt elinkeinoelämää, myös muuttanut pelikenttää ja nostanut poikkeuksellisella työllään Suomen ja kolme aluetta maailmankartalle”, ilmoittaa Viexpo.

Viexpo on vuonna 1970 perustettu, itsenäinen, voittoa tavoittelematon suomalainen osuuskunta, jonka perustoimintaa on auttaa pk-yritykset maailmalle koosta ja toimialasta riippumatta. Sen perustehtävä on neuvoa kaikkien toimialojen yrityksiä vientiin ja kansainvälistymiseen liittyvissä kysymyksissä.

”Matti Malkamäki on kovalla työllään ja väsymättömällä omistautumisellaan nostanut Suomen vetyteknologioiden globaalien kärkimaiden joukkoon. Hänen uraauurtava työnsä tällä alalla on paitsi avannut uusia mahdollisuuksia yrityksille ja innovaatioille Suomessa, myös viitoittanut suuntaa sille, miten ajattelemme kestävästä kehityksestä ja energiateknologiasta globaalisti”, Viexpo jatkaa.

”Aikana, jolloin vetyteknologiat ovat yhä keskeisempiä maailman energiaongelmien ratkaisemisessa, Matti Malkamäki on ollut tämän teknologian edelläkävijä ja puolestapuhuja. Yrityksensä Hycamiten kautta, yhdessä koko henkilöstön kanssa, hän on paitsi toteuttanut ja edistänyt vetyteknologian käyttöä eri toimialoilla, myös toiminut aktiivisesti luennoitsijana ja keskustelijana kansainvälisillä markkinoilla. Hän on jakanut osaamistaan ja näkemystään ja siten ollut tärkeä ääni, joka on nostanut Suomen globaalin kestävän energiakeskustelun ytimeen.

Matti Malkamäki ei kuitenkaan ole vain merkittävä liikemies ja teknologian edelläkävijä – hän on myös hieno ihminen sekä osallisuuden ja monimuotoisuuden puolestapuhuja. Hän ymmärtää, että ihmiset ovat menestyvän organisaation tärkein työkalu, ja että monimuotoisuus on avain innovaatioon ja edistykseen.

Matti Malkamäki nimitetään Viexpon vientilähettilääksi 2023 poikkeuksellisesta työstään vetyteknologioiden edistämisessä, Suomen nostamisesta maailmannäyttämölle sekä inspiroivana johtajana ja roolimallina. Hänen panoksensa ei ole hyödyttänyt vain yrityksiä ja elinkeinoelämää, vaan sillä on ollut myös pysyvä positiivinen vaikutus koko Suomeen. Onnittelemme Matti Malkamäkeä Viexpon vientilähettiläs nimityksestä ja odotamme innolla menestystä ja innovaatioita häneltä ja koko Hycamite-yhteisöltä.”


SHARE TO YOUR NETWORKOUR PROCESS

Methane Pyrolysis


Our proprietary technology is based on the thermocatalytic decomposition (TCD) of methane molecules.

Read more


OUR PRODUCTS

Clean hydrogen


Hycamite decarbonises industrial production by replacing existing steam methane reforming (SMR) process in hydrogen production.

Read more

Solid carbon


The Hycamite carbon products are based on electrically conductive carbon nanoproducts making them ideal for demanding applications.

Read more


Want to know more?


Please contact us