Hycamite sopi maakaasun toimittamisesta Kokkolan tuotantolaitokselleen

02.10.2023

Hycamite sopi maakaasun toimittamisesta Kokkolan tuotantolaitokselleen

Vetyä ja hiiltä metaanista valmistava Hycamite on sopinut Kokkolan Energiaverkkojen kanssa metaanin toimituksesta Kokkolan tuotantolaitokselleen.

Nyt kun Hycamite ja joukko muita Kokkolassa toimivia suuryrityksiä on allekirjoittanut toimitussopimuksen, Kokkolan nesteytetyn maakaasun LNG-terminaalihanke etenee suunnitteluvaiheesta rakentamisvaiheeseen.

Toistaiseksi Hycamite käyttää Kokkolassa vetyä ja teollisuuden käyttöön sopivaa hiiltä tuottaessaan vain biokaasun metaania. Hycamiten ja Kokkolan Energiaverkkojen allekirjoittama sopimus mahdollistaa jatkossa sekä nestemäisen maa- että biokaasun toimituksen Hycamiten teollisen mittakaavan laitokseen. Sekä biokaasu että maakaasu koostuvat pääasiassa metaanista, joka on kummassakin kaasussa kemiallisesti samanlaista.

”Tavoitteena on varmistaa, että ensi vuonna valmistuvan, aiempaa huomattavasti laajemman vedynvalmistuslaitoksemme tuotanto voidaan pitää toiminnassa myös silloin, jos biokaasua ei ole tarpeeksi saatavilla tai jos asiakkaamme haluavat tehdä kokeita nimenomaisesti maakaasulla”, sanoo Laura Rahikka, Hycamite TCD Technologiesin toimitusjohtaja.

Hycamite vähähiilistää teollisuutta. Tämä tapahtuu tuottamalla päästöttömästi vetyä ja teollisuuskäyttöön sopivaa kiinteää hiiltä metaanista Hycamiten kehittämän katalyyttiperheen ja lämmön avulla. Hycamiten vedyllä voidaan korvata esimerkiksi teräksen valmistuksessa nykyään käytettävää hiiltä. Samoin päästöttömästi ja paikallisesti valmistetuilla hiilituotteilla voidaan korvata esimerkiksi suurin päästöin nykyään valmistettavaa synteettistä grafiittia ja samalla vähentää riippuvuutta kriittiseksi raaka-aineeksi määritellystä luonnongrafiitista.

Kun Hycamite käyttää vedyntuotantoon biokaasua, syntyy hiilinielu: biokaasun tuotannossa ilmakehästä metaaniin sitoutunut hiili saadaan Hycamiten prosessissa talteen kiinteänä niin, ettei se enää vapaudu ilmakehään vaan sitoutuu pysyvästi kiinteäksi hiileksi palautumatta enää takaisin ilmakehään. Syntynyt kiinteä hiili voidaan käyttää esimerkiksi sähköauton akkujen valmistukseen. Samalla tavalla Hycamiten teknologiaa voidaan käyttää poistamaan hiili metaanista, joka syntyy kemian teollisuuden prosessien sivutuotteena.

Suomessa Hycamite pyrkii valmistamaan vetynsä pääsääntöisesti biokaasusta. Hycamiten asiakkaat erityisesti Pohjois-Amerikassa aikovat hyödyntää vedyntuotantoon maakaasua, koska Pohjois-Amerikassa biokaasun saatavuus on erittäin rajattu. Hycamiten teknologialla myös maakaasulla valmistettu vety on elinkaaripäästöiltään erittäin vähäpäästöistä.

Hycamiten pääkonttori, nykyinen iso testilaitos ja tuleva tuotantolaitos sijaitsevat Kokkola Industrial Parkissa eli KIPissä.

Lisätietoa:
Laura Rahikka, toimitusjohtaja, Hycamite TCD Technologies Oy
Puh: 040 723 6101
Email: laura.rahikka@hycamite.com
www.hycamite.com


SHARE TO YOUR NETWORKOUR PROCESS

Methane Pyrolysis


Our proprietary technology is based on the thermocatalytic decomposition (TCD) of methane molecules.

Read more


OUR PRODUCTS

Clean hydrogen


Hycamite decarbonises industrial production by replacing existing steam methane reforming (SMR) process in hydrogen production.

Read more

Solid carbon


The Hycamite carbon products are based on electrically conductive carbon nanoproducts making them ideal for demanding applications.

Read more


Want to know more?


Please contact us