Vedyntuottaja Hycamite alkaa tuottaa grafiittia sähköautojen akkuihin

03.07.2024

Vedyntuottaja Hycamite alkaa tuottaa grafiittia sähköautojen akkuihin

Suomalainen vedyntuottaja Hycamite alkaa tuottaa grafiittia sähköautojen akuissa käytettäväksi. Hycamiten kehittämä metaanimolekyylien pilkkomisteknologia tuottaa vähähiilistä vetyä ja korkealaatuisia hiilituotteita teollisuuden tarvitsemia määriä. Omien katalyyttien ja prosessitekniikkansa kehittymisen ansiosta Hycamite voi nyt myös tarjota grafiittia, jonka hiilijalanjälki on hyvin pieni verrattuna perinteisesti tuotettuun synteettiseen grafiittiin.

"Hycamiten grafiitti soveltuu sähköautojen akuissa käytettäväksi sellaisenaan tai jatkojalostettuna riippuen yksittäisen akkuvalmistajan tarpeista", sanoo Niina Grönqvist, Hycamiten hiilituotteista vastaava johtaja.

Hycamiten teknologia auttaa teollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä tarjoamalla vähähiilistä vetyä ja vähäpäästöisesti tuotettuja hiilituotteita vaativiin teollisuussovelluksiin. Hycamiten teknologia hajottaa suuria määriä metaania alkuaineisiinsa vedyksi ja hiileksi ilman kasvihuonekaasujen vapautumista ilmakehään. Maakaasu on lähes kokonaan ja biokaasu suurimmalta osin metaania. Hycamiten katalyytit ovat ympäristön kannalta kestäviä, koska ne ovat kierrätettäviä ja niitä voidaan tuottaa teollisuuden sivuvirroista.

Elinkaariarvioinnin mukaan Hycamiten hiilituotteita käyttämällä voidaan merkittävästi vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Tulokset osoittivat, että Hycamiten hiilijalanjälki on alle 1 kg CO2e/kg C Hycamiten hiilen osalta, kun se tulee ulos reaktorista.

Vaikka Hycamiten hiilen elinkaariarvioinnissa keskityttiin vain ilmastonmuutosvaikutuksiin, grafiitin tuottaminen nykyisillä menetelmillä aiheuttaa myös muita ympäristöhaittoja.

"Esimerkiksi synteettisen grafiitin tuotanto voi vakavasti vahingoittaa ympäristöä ilman merkittäviä suojainvestointeja. Valmistuksessa syntyy typpidioksidi-, rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöjä hiilivetyjen raaka-aineiden karkaisusta", Grönqvist lisää.

Muut Hycamiten prosessissa syntyvät arvokkaat hiilituotteet ovat sähköä johtavia, joten ne soveltuvat erinomaisesti superkondensaattoreihin, elektroniikkaan, sähkökaapeleihin, polymeerien lisäaineisiin ja jopa komposiittimateriaaleista tai betonista valmistettuihin rakennusosiin. Käyttämällä katalyyttiperheidensä valikoimaa ja muuttamalla prosessiparametreja Hycamite voi räätälöidä hiilituotteensa asiakkaiden tarpeiden mukaan. Hycamiten hiilituotteita voidaan valmistaa teollisesti erittäin suuria määriä.

Hycamite rakentaa parhaillaan uutta tuotantolaitostaan (Customer Sample Facility, CSF) Kokkolaan. Laitoksen tarkoituksena on todentaa uuden metaaninpilkkomisteknologian kannattavuus, ja siitä tulee Euroopan suurin metaanipyrolyysilaitos. CSF:n nimelliskapasiteetti on 2 000 tonnia vetyä ja 6 000 tonnia korkealaatuista hiiltä vuodessa, kun hanke on täysin valmis. CSF voi estää hiilidioksidipäästöjä ilmakehään jopa 18 000 tonnia hiilidioksidia vuodessa, kun käytetään nesteytettyä maakaasua (LNG). Kun autonakkujen grafiitin raaka-aineena käytetään biometaania ja autojen akut kierrätetään, voidaan luoda hiilinielu eli ilmakehästä voidaan pysyvästi poistaa hiiltä.

Tietoa Hycamitesta


Hycamite on yksityisomistuksessa oleva syväteknologian eli deep tech -yritys, jonka pääkonttori sijaitsee Kokkolan suurteollisuusalueella Kokkola Industrial Parkissa. Hycamite pilkkoo metaanimolekyylejä lämmön ja patentoidun päästöttömän teknologiansa avulla. Kaikkien Hycamiten tuotteiden hiilijalanjälki on erittäin pieni. Hycamite pystyy räätälöimään korkealaatuiset hiilituotteensa asiakkaan tarpeiden mukaan ja tuottamaan niitä teollisesti erittäin suuria määriä. Hycamiten kehittämä metaanipyrolyysiteknologia perustuu Oulun yliopiston pitkäaikaiseen soveltavan kemian tutkimukseen.

Niina Grönqvistin artikkeli Hycamiten grafiitista: https://www.linkedin.com/pulse/synthetic-graphite-very-low-carbon-footprint-its-niina-gr%C3%B6nqvist-dwqif/?trackingId=dsexR4LSSqKFSY%2Bvj%2B2MYQ%3D%3D

Artikkeli Hycamiten hiilen elinkaarilaskelmista: https://www.linkedin.com/pulse/we-can-decarbonize-car-batteries-splitting-methane-marttinen-8zvaf/?trackingId=7bAI7%2BoBQKaLBigz%2BBdfYg%3D%3D


SHARE TO YOUR NETWORKOUR PROCESS

Methane Pyrolysis


Our proprietary technology is based on the thermocatalytic decomposition (TCD) of methane molecules.

Read more


OUR PRODUCTS

Clean hydrogen


Hycamite decarbonises industrial production by replacing existing steam methane reforming (SMR) process in hydrogen production.

Read more

Solid carbon


The Hycamite carbon products are based on electrically conductive carbon nanoproducts making them ideal for demanding applications.

Read more


Want to know more?


Please contact us